News overview

EGR Basics:

Het uitlaatgasrecirculatie systeem (EGR) wordt soms verkeerd begrepen voor wat betreft zijn functie en doeleinden. In veel landen over de hele wereld is de uitstoot van stikstofoxide (NOx) van diesel- en benzinevoertuigen wettelijk beperkt. EGR is een effectieve technische oplossing om de NOx-waarden te beheersen. Het principe van EGR is dat een controleerbaar deel van het uitlaatgas wordt teruggevoerd naar de motor.


De EGR wordt gebruikt als een van de belangrijkste componenten bij het reduceren van uitlaatgassen en verontreinigende stoffen in de atmosfeer. Sinds de introductie van de Euro 6-regelgeving is een reductie van 55% in stikstofoxiden t.o.v. van Euro 5 geeist. Tussen de Euro 5 en Euro 6-regelgeving voor dieselmotoren is de hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) van 180 mg/kilometer naar 80 mg/kilometer gedaalt.


Hoe hoger de uitlaatgastemperatuur (meer dan 1800°C), hoe hoger de hoeveelheid stikstofoxiden! De EGR is ontworpen om uitlaatgas terug in het inlaatspruitstuk te recirculeren, hierdoor kan de uitlaatgastemperatuur tot 300°C dalen.

Het uitlaatgasrecirculatiesysteem bestaat uit twee hoofdcomponenten, de EGR-klep en de EGR-koeler. Wanneer een deel van de gekoelde uitlaatgassen wordt teruggevoerd naar het inlaatspruitstuk, daalt de verbrandingstemperatuur van het brandstofmengsel. Hoe lager de verbrandingstemperatuur, hoe minder stikstofoxiden er worden geproduceerd.

De koeler in het EGR-systeem is precies voor dit doel ontworpen. Het wordt gebruikt om de uitlaatgassen te koelen, die terugstromen naar het inlaatspruitstuk. De koeler heeft ook een bypass-klep, die de koeler afsluit en warme uitlaatgassen terugleidt naar het inlaatspruitstuk, waardoor de motor tijdens de opwarmfase sneller opwarmt. Vanaf ca. ±60°C word deze bypass-klep gesloten.

De EGR-klep regelt de hoeveelheid uitlaatgas die wordt gerecirculeerd in het inlaatspruitstuk. Het EGR-systeem in moderne voertuigen wordt bestuurd door elektronica – het motormanagement (ECU) is verantwoordelijk voor het gecontroleerd openen van de klep en gebruikt de meetwaarden van vele sensoren, zoals b.v. luchtmassasensor, lambdasensor en uitlaatgastemperatuursensoren (UGTS).


Als het gaat om het vervangen van de EGR-klep, is het ook aan te raden om tegelijkertijd de EGR-koeler te vervangen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het plaatsen van een nieuwe EGR-klep samen met een vervuilde koeler de levensduur van de nieuwe EGR-klep zou kunnen verkorten.


EGR-storingen:

Tekenen dat de EGR-klep defect is:

• Het motorcontrolelampje is aan (Foutcodes meestal in de lage P0400ste)
• Verminderd motorvermogen
• Verhoogd brandstofverbruik
• Ping-, tik- of klopgeluiden
• Ruw stationair draaiende motor


EGR installatie:

Na het plaatsen van een nieuwe EGR klep en/of EGR koeler zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.

ALGEMENE CONTROLE:

• In de meeste systemen wordt de positie van de EGR klep geregeld door het motormanagement (ECU).
• Bij draaiende motor is het mogelijk om met een diagnoseapparaat de EGR-parameters uit te lezen en zo een correcte werking te bepalen.
• De vergelijkwaarden van de EGR-regeling en de bepaalde luchtmassa geven ook informatie over de juiste werking: Als de EGR-klep wordt geactiveerd, moet een kleinere luchtmassa gemeten worden.

VISUELE CONTROLE:

• Controleer vacuümleidingen en/of elektrische bedrading met stekkers.

KLEPAANDRIJVING DIAGNOSE:

• Door te voelen en/of te horen kan men bepalen of de elektrische vacuümklep of de servomotor werkt.

Opmerking: Wis eventuele foutcodes met betrekking tot de EGR-regeling

Na vervanging van de EGR-klep moet bij veel voertuigen het motormanagement (ECU) op het nieuwe onderdeel worden ingeleerd (basisinstelling/kalibratie).

Opmerking: Volg altijd de instructies van de fabrikant!

Mogelijke problemen na vervanging:

Er zijn verschillende mogelijke problemen na installatie:

• Het nieuwe onderdeel werkt niet
• Het nieuwe onderdeel wordt niet gedetecteerd door het motormanagement (ECU)

Mogelijke foutcodes met betrekking tot het plaatsen van een nieuwe EGR:

• P0400 – Uitlaatgasrecirculatie (EGR) Storing in de systeemstroom
• P0401 – Uitlaatgasrecirculatie (EGR) Te lage stroom gedetecteerd
• P0402 – Uitlaatgasrecirculatie (EGR) Overmatige stroom gedetecteerd
• P0403 – Uitlaatgasrecirculatie (EGR) Storing in circuit
• P0404 – Uitlaatgasrecirculatie (EGR) Circuitbereik/-prestaties
• P0405 – Uitlaatgasrecirculatie (EGR) Sensor A circuit te laag
• P0406 – Uitlaatgasrecirculatie (EGR) Sensor A circuit te hoog
• P0407 – Uitlaatgasrecirculatie (EGR) Sensor B circuit te laag
• P0408 – Uitlaatgasrecirculatie (EGR) Sensor B circuit te hoog
• P0409 – Uitlaatgasrecirculatie (EGR) Sensor A circuit

Sommige foutcodes verschijnen als de EGR niet goed is ingeleerd.

Vaak heeft de klepvervanging zelf niet het verwachte resultaat, vanwege koolstofverontreiniging in het systeem. De mate van vervuiling van het systeem kan o.a. worden bepaald aan de hand van de vervangen EGR klep (zie voorbeelden – het zou een indicatie moeten zijn voor de monteur).Voorbeeld EGR klep (NRF 48323)


Originele EGR-klep uit het voertuig gedemonteerdSysteempermeabiliteit beperkt door overmatige koolstofverontreiniging

Na het reinigen van het systeem, het vervangen van de EGR-klep door een nieuwe en vervolgens het inleren, komen de foutcodes niet terug.

Het NRF assortiment:

NRF biedt meer dan 35 EGR-modules (inclusief klep en koeler), bijna 80 EGR-kleppen en bijna 70 EGR-koelers voor personenauto’s en vrachtwagens voor uw hoge verwachtingen en eisen. Vraag uw (lokale) leverancier voor meer informatie of ga naar www.nrf.eu

Ook laten we in deze video zien hoe je een EGR koeler op de juiste manier vervang:


Print article Share article