Przegląd wiadomości

EGR podstawy:

Układ recyrkulacji spalin (EGR) jest czasami błędnie rozumiany co do jego funkcji i przeznaczenia. W wielu krajach na całym świecie emisje tlenku azotu (NOx) z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi są ograniczone przepisami prawa. EGR to skuteczne rozwiązanie techniczne do kontroli wartości NOx. Zasada działania EGR polega na tym, że kontrolowana część spalin jest wprowadzana z powrotem do silnika. 


EGR jest używany jako jeden z kluczowych elementów w redukcji emisji spalin i zanieczyszczeń do atmosfery. Od czasu wprowadzenia przepisów Euro 6 z redukcją tlenków azotu o 55% w porównaniu z Euro 5. Pomiędzy normami Euro 5 i Euro 6 dla silników Diesla spadek podtlenku azotu (NOx) wynosi od 180 mg do 80 mg na przejechany kilometr. 


Im wyższa temperatura spalin (powyżej 1800°C), tym większa ilość tlenków azotu! EGR jest przeznaczony do recyrkulacji spalin z powrotem do kolektora dolotowego, co może obniżyć temperaturę gazu nawet o 300°C. 

System recyrkulacji spalin składa się z dwóch głównych elementów, zaworu EGR i chłodnicy EGR. Jeśli część schłodzonych spalin powróci do kolektora dolotowego, temperatura spalania mieszanki paliwowej zmniejszy się. Im niższa temperatura spalania, tym mniej powstaje tlenków azotu. Do tego służą chłodnice EGR w układzie recyrkulacji spalin.

Chłodnica przeznaczona jest do schładzania spalin powracających do kolektora dolotowego. Chłodnica jest również wyposażona w zawór obejściowy, który zamyka chłodnicę i zawraca ciepłe gazy z powrotem do kolektora dolotowego, pomagając w szybszym zwiększeniu temperatury silnika do ±60C przed zamknięciem. 

Zawór EGR kontroluje ilość spalin krążących w kolektorze dolotowym. W nowoczesnych pojazdach układ EGR sterowany jest elektronicznie – za otwieranie zaworu odpowiada sterownik silnika (ECU z ang. „Engine Control Unit”) dokonujący pomiarów z wielu czujników (m.in. z: przepływomierza powietrza, sondy lambda oraz czujników temperatury spalin (EGTS). 


Jeśli chodzi o wymianę zaworu EGR, zaleca się również, w tym samym czasie, wymianę jego chłodnicy. Głównym powodem takiego postępowania jest to, że umieszczenie nowego zaworu EGR przy zachowaniu „starej” chłodnicy (zabrudzonej), może skrócić żywotność nowego zaworu. 


Błedy systemu EGR:

Oznaki awarii zaworu EGR:

• Zapalenie się kontrolki silnika (kody diagnostyczne zwykle w niskich wartościach: P0400)
• Zmniejszona moc
• Dźwięki: stukania/pukania
• „Twarda” praca silnika na biegu
• Zwiększone zużycie paliwa


Montaż zaworu EGR:

Podczas instalacji oraz po zamontowaniu nowego zaworu i chłodnicy jest kilka rzeczy, które musisz zrobić. 

KONTROLA OGÓLNA:

• W niektórych systemach pozycja zaworu EGR jest kontrolowana przez sterownik silnika. Warto to sprawdzić przed montażem.
• Przy pracującym silniku możliwe jest odczytanie parametrów EGR za pomocą urządzenia diagnostycznego i ustalenie w ten sposób prawidłowego działania. 
• Wartości porównawcze: wysterowania zaworu EGR i określona masa powietrza również dostarczają informacji o prawidłowym działaniu: Jeśli zawór EGR jest włączony, zmierzona masa powietrza powinna być mniejsza.

KONTROLA WIZUALNA:

• Sprawdź przewody podciśnieniowe i/lub przewody elektryczne ze złączami.

DIAGNOSTYKA SIŁOWNIKA:

• Poprzez dotyk i/lub dźwięk można określić, czy elektryczny zawór przełączający lub siłownik działają. 

Uwaga: Usuń wszelkie kody błędów związane ze sterowaniem EGR 

W wielu pojazdach po wymianie zaworu EGR sterownik silnika wymaga przyuczenia nowo zamontowanego elementu (ustawienie podstawowe/kalibracja). 

Uwaga: Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta! 

Możliwe problemy po wymianie:

Istnieje kilka możliwych problemów po instalacji: 

• Nowa część nie działa 
• Nowa część nie jest wykrywana przez sterownik silnika 

Możliwe kody usterek związane z montażem nowego EGR:

• P0400 – Usterka przepływu recyrkulacji spalin
• P0401 – Wykryto niewystarczający przepływ recyrkulacji spalin
• P0402 – Wykryto nadmierny przepływ recyrkulacji spalin
• P0403 – Awaria obwodu recyrkulacji spalin
• P0404 – Zakres / wydajność obwodu recyrkulacji spalin
• P0405 – Obwód czujnika recyrkulacji spalin „A” – sygnał za niski
• P0406 – Obwód czujnika recyrkulacji spalin „A” – sygnał za wysoki
• P0407 – Obwód czujnika recyrkulacji spalin „B” – sygnał za niski
• P0408 – Obwód czujnika recyrkulacji spalin „B” – sygnał za wysoki
• P0409 – Obwód czujnika recyrkulacji spalin „A”

Niektóre kody błędów pojawią się, jeśli EGR nie został poprawnie zakodowany/zaadaptowany 

Często sama wymiana zaworu nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ze względu na zanieczyszczenie układu. Poziom zanieczyszczenia układu można określić m.in. na podstawie wymienianego zaworu EGR (patrz przykłady – stan wymontowanego/używanego zaworu powinien być wskazówka dla mechanika). Przykładowy zawór EGR (NRF 48323) 


Oryginalny zawór EGR wyjęty z pojazdu Przepuszczalność systemu ograniczona nadmiernym zanieczyszczeniem

Po wyczyszczeniu układu, wymianie zaworu na nowy, a następnie dokonaniu adaptacji kody usterek nie wracają. 

Zasięg NRF:

NRF oferuje ponad 35 modułów EGR (zawory i chłodnice), prawie 80 zaworów EGR i prawie 70 chłodnic EGR do samochodów osobowych i ciężarowych, spełniając wysokie oczekiwania i wymagania. Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj swojego (lokalnego) dostawcę lub odwiedź stronę www.nrf.eu 

Również w tym filmie pokazujemy, jak prawidłowo wymienić chłodnicę EGR:


Print article Share article