Box cooler (konstrukcja górna)

Empowering performance

Box cooler (konstrukcja górna)

Możesz znaleźć box cooler dla swojej jednostki o długości od 5m do 200m, wypływającej na ocean lub morze, komercyjnej, głębinowej, holowniczej, ratowniczej lub wędkarskiej. Dostępne są również dla statków żeglugi śródlądowej: komercyjnej (kontenery, ładunki suche, tankowce itp.), wycieczkowej lub holowniczej do portów. O zakresach mocy od 10kW do 2500 kW.

Standardowy box cooler odgórny
Instalacja odgórnego box coolera jest najczęstszym zastosowaniem i naszym bestsellerem.

Odgórny projekt to oryginalna instalacja z wnętrza maszynowni. Jest montowany ku dołowi, przez górny pokład do skrzyni morskiej. NRF oferuje wersję powlekaną (do zastosowań w wodzie morskiej) oraz wersje gołe (do zastosowań rzecznych lub śródlądowych).

Do użytku morskiego, NRF może uzupełnić box cooler o system ICAF (impressed current anti-fouling). Ten system przeciwporostowy zapobiega zanieczyszczaniu między okresami dokowania.

Webshop