Zarządzanie jakością

Empowering performance

Długoterminowy sukces biznesowy NRF zależy od naszej zdolności do ciągłego doskonalenia jakości i wartości naszych produktów oraz usług w celu podnoszenia satysfakcji klientów przy jednoczesnej ochronie ludzi i środowiska. Nacisk należy położyć na zapewnienie ludzkiego zdrowia, bezpieczeństwa eksploatacji, ochrony środowiska, poprawy jakości i dobra społeczności. To zaangażowanie leży w najlepszym interesie naszych klientów, pracowników i społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Polityka NRF dotycząca jakości, warunków pracy, aspektów bezpieczeństwa i środowiska (QHSE) ma na celu:

Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań oraz zaangażowanie w przestrzeganie zobowiązań z klientami i interesariuszami,

Przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji,

Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania QHSE, zwiększając zadowolenie zainteresowanych stron i efektywność środowiskową

Zapewnienie zdrowego środowiska pracy wszystkim pracownikom;

Zapobieganie wypadkom, nieobecnościom i szkodom osobistym;

Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, marnotrawstwu surowców i uciążliwości dla mieszkańców oraz ograniczenie odpadów.

Osiągnięcie określonych celów w zakresie jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska;

Zgodność ze standardami ISO9001, EN15085 i ISO14001;

 

Polityka NRF:

ISO 9001:
Jest to międzynarodowo przyjęty standard dla systemów zarządzania jakością.

English (EN): Click Here to Download

Dutch (DU): Click Here to Download

Spanish (ES): Click Here to Download

Polish (PL): Click Here to Download
 

ISO14001:
To rodzina standardów związanych z zarządzaniem środowiskiem

English (EN): Click Here to Download

Dutch (DU): Click Here to Download

Spanish (ES): Click Here to Download

Polish (PL): Click Here to Download

 

EN_15085:
Spawanie kolejowych pojazdów i komponentów.

The Netherlands: Click Here to Download

Spain: Click Here to Download

Poland: Click Here to Download

Webshop