Polityka prywatności

Witamy w NRF.EU

 

NRF B.V., Nederlandse Radiateuren Fabriek (zwana dalej „NRF” lub „my”) szanuje Państwa prywatność i przetwarza dane osobowe jako administrator danych zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”).

 

Cieszymy się z Państwa wizyty i dziękujemy za zainteresowanie stroną internetową i produktami NRF.

 

Dane osobowe, które nam przekazujesz w związku z wizytą na stronie internetowej lub rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego NRF, są przetwarzane przez NRF, który jest administratorem tych danych w rozumieniu RODO.

 

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy:

 • jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób,
 • w jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe,
 • komu udostępniamy Twoje dane osobowe,
 • w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe,
 • prawa, które przysługują Państwu jako osobie, której dane dotyczą,
 • korzystanie przez nas z plików cookie,
 • jak możesz się z nami skontaktować.

NRF szanuje Twoją prywatność

 

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo wszystkich informacji handlowych, jest naszym najwyższym priorytetem i zajmuje kluczową pozycję we wszystkich naszych działaniach. Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas Twojej wizyty na naszej stronie, a także podczas zamawiania produktów za pośrednictwem naszej witryny, z zachowaniem poufności i zawsze zgodnie z prawem. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy. Wymagamy również odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych od naszych partnerów biznesowych i usługodawców, z którymi współpracujemy.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe, które przetwarzamy, mogą obejmować:

 • podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, tytuł,
 • dane kontaktowe takie jak adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu,
 • dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz do odwiedzania naszej strony internetowej, takie jak adres IP,
 • dane związane z Twoją wizytą na naszej stronie internetowej,
 • dane osobowe, które nam przekazujesz w celu uczestniczenia w wydarzeniach lub spotkaniach,
 • dane osobowe, które możesz nam przekazać w celu podania o pracę, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, narodowość, stan cywilny i wszelkie inne dane osobowe określone w Twojej aplikacji,
 • wszelkie inne dane osobowe dotyczące użytkownika, które mogą nam Państwo przekazać lub które możemy uzyskać w związku z celami i na podstawie podstaw określonych poniżej.

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach wskazanych poniżej, związanych z funkcjonowaniem strony internetowej NRF i świadczeniem oferowanych na niej usług. Usługi te mogą polegać między innymi na wysyłaniu newsletterów.

 

Podstawa przetwarzania danych – w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań mogą to być:

 • umowy o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie zmierzające do zawarcia takiej umowy,
 • nałożony na nas obowiązek prawny, np. związany z księgowością,
 • Twoja zgoda udzielona w serwisie – jeśli zdecydujesz się jej udzielić,
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu:
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
  • do celów marketingu bezpośredniego,
  • do celów analitycznych i statystycznych,
  • w celu badania satysfakcji klienta.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia umowy (np. w przypadku umowy o newsletter).

 

Skutek niepodania danych – w zależności od celu, w jakim dane są przekazywane:

 • brak możliwości korzystania z usług serwisu, np. otrzymywania newslettera,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych oferowanych w serwisie.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, rejestrujemy między innymi Twój adres IP, a także adres strony internetowej, z której do nas trafiłeś, historię przeglądania na naszej stronie internetowej, a także datę i czas trwania Twojej wizyty („Informacje o korzystaniu z witryny”). Informacje te są przetwarzane anonimowo przez nasze narzędzia analityczne. Inne dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy nam je podasz, na przykład podczas rejestracji, brania udziału w ankiecie, wysyłania zapytania i w celach umownych.

 

Niezależnie od kanału sprzedaży lub kontaktu, NRF zobowiązuje się do ochrony prywatności klientów i użytkowników poprzez zapewnienie ochrony, poufności i bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kluczowe zasady

 

NRF zobowiązuje się do przestrzegania ważnych zasad poszanowania praw podstawowych oraz wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych (gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi zasadami: (i) zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość; (ii) ograniczenie celu przetwarzania danych; (iii) minimalizacja danych; (iv) dokładność danych; (v) ograniczenia przechowywania danych; (vi) integralność i poufność):

 • przejrzystość: przekazujemy wszystkie istotne informacje o celach gromadzenia danych i odbiorcach zebranych danych,
 • zgodność i zasadność: gromadzimy i przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do określonych celów,
 • poufność i integralność: wdrażamy wszelkie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ujawnieniem, utratą, zmianą lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich,
 • przechowywanie: przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania lub świadczenia określonych usług,
 • odpowiedzialność: gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi zasadami: (i) zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość; (ii) ograniczenie celu przetwarzania; (iii) minimalizacja danych; (iv) dokładność danych; (v) ograniczenie przechowywania danych; (vi) integralności i poufności,
 • prawo dostępu: oferujemy klientom i użytkownikom możliwość bezpośredniego dostępu, modyfikowania i poprawiania swoich danych osobowych za pośrednictwem kont osobistych na naszych stronach internetowych. Jeśli użytkownik lub klient chce skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych, ma do tego pełne prawo, a my mu pomożemy.

Wykorzystanie, cel przetwarzania i przekazywania danych osobowych

 

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, są przetwarzane w różnych celach:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, zakończenia i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji złożonych przez Ciebie zamówień,
 • w celu realizacji złożonych przez Ciebie zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym NRF,
 • w celu obsługi Twoich reklamacji i zwrotów w przypadku odstąpienia od umowy (zwrot towaru),
 • wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego NRF, w tym egzekucji roszczeń wynikających z tych umów,
 • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym na przesyłanie Ci elektronicznych informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofertach i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów z nami współpracujących (za naszą wiedzą i wyraźną zgodą).

Prowadzenie naszej strony internetowej i oferowanie produktów za pośrednictwem sklepu internetowego wymaga zebrania pewnych danych osobowych uzyskanych od Ciebie. NRF jest administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, danych niezbędnych do założenia konta użytkownika (np. hasło, login), danych dotyczących płatności, danych pojazdu, informacji związanych z zamówieniami i pustymi „koszykami”, „listami życzeń”, adresem IP (wykorzystywanym do celów zapobiegania oszustwom), informacjami o wywołanych stronach i wszelkimi innymi informacjami przetwarzanymi w celu realizacji zamówienia. Chociaż podanie wszystkich wymaganych informacji nie jest obowiązkowe, niepodanie podstawowych danych (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz, w przypadku zarejestrowanych użytkowników, login) może uniemożliwić NRF prawidłowe przetworzenie zamówienia.

 

NRF jest również uprawniona do udostępniania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), rozpatrywania roszczeń oraz ochrony praw, własności i bezpieczeństwa osób fizycznych.

 

Strony trzecie, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, są odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności. NRF nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te strony trzecie. W zakresie, w jakim strona trzecia przetwarza Twoje dane osobowe jako podmiot przetwarzający dane NRF, NRF zawrze z taką stroną umowę o przetwarzaniu, która spełnia wymogi określone w RODO.

 

Aby móc świadczyć nasze usługi, może być konieczne przekazanie przez nas Twoich danych osobowych odbiorcy w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odpowiedni poziom ochrony Państwa danych, w tym stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zapewniamy korzystanie z Twoich praw, jak wskazano poniżej. Możesz skorzystać ze swoich praw, przesyłając wniosek na adres e-mail: info@nrf.eu. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Ustawienia (Prywatność) po zalogowaniu się na swoje konto.

 

Prawo do odwołania zgody

 

Masz prawo wycofać każdą zgodę, której udzieliłeś podczas rejestracji w Sklepie Internetowym NRF, a także podczas korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Wycofanie zgody jest skuteczne od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 

Wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie. Może to jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcji, które możemy zgodnie z prawem świadczyć tylko za Twoją zgodą (np. Udostępnianie profilu).

 

Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu, możesz to zrobić, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego biuletynu.

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych

 

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych.

 

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów jest uznawana za wniesioną przez nas sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 

Jeśli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a my nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec których wykorzystania wyraziłeś sprzeciw.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 

Masz prawo zażądać usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Twojego konta w sklepie internetowym NRF.

 

Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

 • cofnąłeś konkretną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
 • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetworzone,
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego ucando.pl oraz badań satysfakcji, a sprzeciw został uznany za uzasadniony,
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo Twojego żądania usunięcia danych osobowych, w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować niektóre dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail i historii zamówień, które przechowujemy w celu rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli złożysz takie żądanie, uniemożliwimy Ci korzystanie z niektórych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie wiązało się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem, do czasu rozpatrzenia żądania. Nie będziemy również wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 

Masz prawo zażądać ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych, w którym to przypadku ograniczymy wykorzystanie Twoich danych osobowych na czas potrzebny do zweryfikowania dokładności Twoich danych, ale nie dłużej niż 7 dni,
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia danych żądasz ograniczenia ich wykorzystywania,
 • gdy Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebraliśmy lub wykorzystaliśmy, ale są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń,
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – w takim przypadku ograniczenie dotyczy czasu potrzebnego do rozważenia, czy w związku z Twoją szczególną sytuacją ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy poprzez przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Prawo dostępu

 

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, masz prawo:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, zamierzonym okresie przechowywania Twoich danych lub kryteriach ustalania tego okresu, Twoich prawach wynikających z RODO oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, oraz zabezpieczenia stosowane w związku z przekazywaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania

 

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez Ciebie danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie w sekcji „Twoje konto”. Jeśli chodzi o inne dane osobowe, masz prawo zażądać od nas sprostowania tych danych (jeśli są nieprawidłowe) i ich uzupełnienia (jeśli są niekompletne). W tym celu mogą Państwo również zażądać usunięcia całego Państwa konta klienta, wysyłając żądanie na adres e-mail: info@nrf.eu z adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym NRF.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, a następnie przekazać je innemu wybranemu administratorowi danych osobowych, na przykład innemu operatorowi podobnych usług. Masz również prawo zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio do takiego innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Czas na zapewnienie zgodności

 

Jeśli w ramach korzystania z wyżej wymienionych praw złożysz do nas żądanie, spełnimy takie żądanie lub odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania. Jeśli jednak ze względu na złożoność żądania lub liczbę żądań nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania w ciągu jednego miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Cię z wyprzedzeniem o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych zawsze potrzebujemy 72 godzin na aktualizację ustawień wybranych w naszych systemach. W związku z tym możesz otrzymać od nas wiadomość e-mail podczas aktualizacji naszych systemów, z której zrezygnowałeś.

 

Pliki cookie i podobne technologie

 

Informacje ogólne

 

Używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii w celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji oraz do celów reklamowych.

 

Plik cookie to plik tekstowy zawierający informacje zebrane przez komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są odsyłane z powrotem do pierwotnej witryny (lub do innej witryny, która je rozpoznaje) za każdym razem, gdy odwiedzasz.

 

Pliki cookie są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu itp.); umożliwienia Ci korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu i nie zmiany ustawień Twojego urządzenia.

 

Korzystając z odpowiednich opcji swojej przeglądarki, możesz w każdej chwili:

 • usunięcia plików cookies,
 • Zablokuj korzystanie z plików cookie w przyszłości.

Na tej stronie internetowej pliki cookie są wykorzystywane do/do:

 • przechowywanie informacji o sesji,
 • cele statystyczne,
 • cele marketingowe,
 • udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie, w tym jak wyłączyć ich używanie w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy przeglądania. Ponadto odpowiednie instrukcje znajdziesz na następujących stronach, w zależności od używanej przeglądarki:

 • Przeglądarka Firefox
 • Chrom
 • Safari
 • Microsoft Edge
 • Lub dowolnej innej przeglądarki, której używasz.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Wikipedii.

 

Sygnały nawigacyjne (znane również jako znaczniki internetowe, znaczniki pikselowe lub GIF) to pliki elektroniczne, które zazwyczaj zawierają obraz składający się z pojedynczego piksela. Mogą być umieszczane na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail w celu przesyłania informacji. Podobne technologie to metody przechowywania informacji przez przeglądarkę internetową lub urządzenie inne niż pliki cookie i sygnały nawigacyjne, takie jak pliki cookie flash, pliki cookie HTML 5 i inne rozwiązania programowe.

 

Możliwe jest zablokowanie, usunięcie lub dezaktywacja plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii przy użyciu odpowiednich ustawień przeglądania na urządzeniu, pod warunkiem, że urządzenie na to pozwala. Jeśli zablokujesz lub dezaktywujesz wyżej wymienione technologie, nadal będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji na naszych stronach internetowych. Jednak niektóre przydatne funkcje nie działają bez aktywnych plików cookie. Ponadto, jeśli pliki cookie są dezaktywowane, może być konieczne częstsze wprowadzanie hasła podczas przeglądania.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W celu świadczenia naszych usług korzystamy z usług podmiotów trzecich, którym Twoje dane mogą być przekazywane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

 

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • spółki z grupy kapitałowej NRF,
 • osoby, które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 • dostawca oprogramowania komunikacyjnego,
 • dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
 • dostawca skrzynki e-mail,
 • biuro rachunkowe,
 • dostawca systemu mailingowego,
 • podmiot świadczący usługi marketingowe,
 • facylitator optymalizacji usług,
 • dostawca usług sieci społecznościowych,
 • dostawca pakietu biurowego,
 • dostawca usług hostingowych,
 • podmiot zapewniający wsparcie techniczne,
 • odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępniania im danych.

Jakich plików cookie używamy?

 

Używamy kilku rodzajów plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii:

 • technologie „sesyjne”, które działają na Twoim urządzeniu tylko przez czas trwania Twojej przeglądarki internetowej,
 • trwałe technologie, które nadal działają nawet po zakończeniu pojedynczej wizyty na stronie i są zwykle używane do personalizacji następnej wizyty odwiedzającego na stronie.
 • autorskie technologie wdrażane przez NRF.
 • Technologie stron trzecich z witryn stron trzecich innych niż niniejsza Witryna.

Należy pamiętać, że nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych osobowych za pomocą plików cookie lub podobnych technologii.

 

W jakim celu używamy plików cookie?

 • Niezbędne: Nasze własne pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie mogą być wykorzystywane w zakresie niezbędnym do działania tej witryny. Powyższe obejmuje technologie, które umożliwiają dostęp do naszych stron internetowych. Jest to również potrzebne do wykrywania zakłóceń w działaniu witryny, zapobiegania nadużyciom i poprawy bezpieczeństwa oraz umożliwienia korzystania z różnych funkcji naszej witryny, takich jak koszyki na zakupy, zapisywanie wyników wyszukiwania lub podobne funkcje.
 • „Behawioralne” pliki cookie: Zastrzeżone pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie mogą być wykorzystywane do celów związanych z oceną wydajności witryny, ulepszaniem zawartości witryny, analizą sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkowników oraz określaniem, czy użytkownik przegląda oferowany przedmiot lub skierowanie.
 • „Funkcjonalne” pliki cookie: Nasze własne pliki cookie, sygnały nawigacyjne lub inne podobne technologie mogą być wykorzystywane do zapewnienia zwiększonej funkcjonalności podczas odwiedzania naszej witryny lub korzystania z naszej witryny. Obejmuje to między innymi identyfikację użytkownika podczas logowania się do witryny lub zapamiętywanie jego zainteresowań, preferencji i wcześniej przeglądanych elementów.
 • Reklamowe lub targetujące pliki cookie: Pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie, zarówno zastrzeżone, jak i pochodzące od stron trzecich, mogą być wykorzystywane do dostarczania treści, w tym reklam, w Witrynie, które są zgodne z zainteresowaniami użytkownika.

Analityka Google

 

Korzystamy z usług analitycznych Google Analytics dostarczanych przez Google Inc. w celu ciągłego ulepszania naszej strony internetowej. W trosce o bezpieczeństwo danych anonimowy adres IP użytkownika jest przesyłany na serwery Google. Google podejmuje działania w imieniu NRF w zakresie analizy korzystania ze strony internetowej, przygotowywania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

 

Ponadto korzystamy z raportów Google Analytics w celu analizy anonimowych informacji o danych demograficznych (takich jak wiek i płeć) oraz zainteresowaniach odwiedzających naszą stronę internetową, a także do analizy skuteczności reklam umieszczanych przez nas na innych stronach internetowych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trwania Twojego konta Klienta w celu obsługi Twojego konta i związanych z nim funkcji oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, a także w celach marketingowych. Po usunięciu konta Twoje dane zostaną usunięte, z wyjątkiem następujących informacji: hash Twojego adresu e-mail i data wypisania się z naszej bazy danych.

 

W przypadku danych podanych w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

 

W przypadku danych przekazanych w celach marketingowych przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo mamy do tego podstawę prawną, czyli co do zasady do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, z wyjątkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa lub w szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem Administratora.

 

Dane osobowe niezalogowanych użytkowników przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia plików cookies przechowywanych na ich urządzeniach.

 

Bezpieczeństwo

 

NRF stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieupoważnionych i nieuzasadnionym ujawnieniem Twoich danych, którymi administrujemy. Stosowane przez nas zabezpieczenia są stale rozwijane i dostosowywane do rozwoju technologii w tej dziedzinie.

 

NRF zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych osobowych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegania niezgodnemu z prawem przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu danych.

 

Ponadto dokładamy szczególnych starań, aby dane osobowe były:

 • poprawiania i przetwarzania w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane wyłącznie w określonych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami
 • odpowiednie, istotne i niezbędne
 • dokładne i aktualne,
 • nie są przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • uzyskane zgodnie z prawami osób, których dotyczy, w tym prawem do sprzeciwu wobec dostępu,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie są przekazywane bez odpowiedniej ochrony.

Ze względów bezpieczeństwa pamiętaj, aby:

 • wylogować się ze sklepu internetowego NRF po zakończeniu sesji (zakończone zakupy, dodanie wiadomości do forum itp.). Samo zamknięcie okna przeglądarki nie oznacza wylogowania się ze strony ucando.pl. Wylogowanie ze strony ucando.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który znajduje się w prawym górnym rogu strony,
 • zachowania w tajemnicy loginu i hasła do konta Klienta, w szczególności nieujawniania danych (loginu, hasła) osobom trzecim,
 • korzystać z programów antywirusowych, w tym regularne skanowanie dysków w poszukiwaniu wirusów,
 • Korzystaj ze strony internetowej i sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano tylko zweryfikowane oprogramowanie. Korzystanie z cudzego komputera stwarza ryzyko, że Twój login, hasło lub inne dane, które podasz, zostaną przechwycone,
 • Jeśli jednak korzystasz ze strony internetowej lub sklepu internetowego z obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj, aby nie zapisywać danych na komputerze i usuwać historię odwiedzonych stron. Zapisane dane mogą być wykorzystywane przez osobę, która będzie korzystać z komputera po Tobie.

Prośba o wyrażenie zgody

 

Za Twoją zgodą chcielibyśmy również wykorzystać Twoje dane, aby poinformować Cię o naszych produktach, a czasami zasięgnąć Twojej opinii na ich temat. Udział w tych akcjach jest całkowicie dobrowolny. Aby przetwarzać Twoje dane w celach komercyjnych i marketingowych, upewniamy się, że uzyskałeś Twoją zgodę i że wiesz, na co się zgadzasz i na jakich warunkach.

 

Kontakt

 

Jeśli masz jakieś sugestie lub nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami. Jeśli pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych, odkryjemy błędy w naszych bazach danych, na żądanie użytkownika wprowadzimy odpowiednie poprawki. Zachęcamy do kontaktu, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do swoich praw lub wątpliwości.

 

info@nrf.eu

+31485476476

 

NRF Bv

Langenboomseweg 64,

5451 JM,

Mill, Holandia.

 

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 25 sierpnia 2023 r.

 

Webshop