Kalite yönetimi

Empowering performance

NRF’nin uzun vadeli ticari başarısı, insanları ve çevreyi korurken müşteri memnuniyetini artırmak için ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini ve değerini sürekli iyileştirme yeteneğimize bağlıdır. İnsan sağlığının, operasyonel güvenliğin, çevrenin korunmasının, kalite iyileştirmesinin ve toplum saygınlığının sağlanmasına önem verilmelidir. Bu taahhüt; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplulukların yararınadır.

NRF’nin kalite, çalışma koşulları, güvenlik ve çevre boyutları (QHSE) ile ilgili politikası aşağıdakileri amaçlamaktadır:

Müşterilerin ve diğer menfaat sahiplerinin ihtiyaç, beklenti ve taahhüt edilen uyum yükümlülüğünün karşılanması,

Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulması,

QHSE yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi, ilgili tarafların memnuniyetinin ve çevresel performansın artırılması

Tüm çalışanlar için sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması;

Kazaların, devamsızlığın ve kişisel yaralanmaların önlenmesi;

Çevre kirliliğinin önlenmesi, hammadde israfının önlenmesi, atığın sınırlandırılması, konut sakinlerinin rahatsız edilmesinin önlenmesi;

Kalite, güvenlik, sağlık ve çevre alanlarında belirlenen hedeflere ulaşılması;

ISO9001, EN15085 ve ISO14001 standartlarına uygunluk.

NRF’nin politikası:

QHSE Politikası:

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikamıza göz atın.

Integrated QHSE Policy (EN)

Integrated QHSE Policy (DU)

Integrated QHSE Policy (PL)

Integrated QHSE Policy (ES)

 

ISO 9001:
Kalite yönetim sistemleri için uluslararası kabul görmüş bir standarttır.

English (EN): Click Here to Download

Dutch (DU): Click Here to Download

Spanish (ES): Click Here to Download

Polish (PL): Click Here to Download

 

ISO 14001:
Bu, çevre yönetimi ile ilgili bir standartlar ailesidir.

English (EN): Click Here to Download

Dutch (DU): Click Here to Download

Spanish (ES): Click Here to Download

Polish (PL): Click Here to Download

 

EN 15085:
Demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin kaynağına ilişkindir.

EN_15085:
Welding of railway vehicles and components.

Hollanda: Click Here to Download

Polonya: Click Here to Download

Ispanya: Click Here to Download

Webshop