Kwaliteitsmanagement

Empowering performance

Het succesverhaal van NRF stamt voort uit ons vermogen om de kwaliteit en waarde van onze producten en diensten voortdurend te verbeteren, om zo de klanttevredenheid te vergroten en tegelijkertijd mens en milieu te beschermen. De nadruk moet worden gelegd op het waarborgen van de menselijke gezondheid, operationele veiligheid, milieubescherming, kwaliteitsverbetering en goodwill van de gemeenschap. Deze inzet is in het belang van onze klanten, onze medewerkers en de gemeenschappen waarin wij leven en werken.

Het beleid van NRF met betrekking tot kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieuaspecten (QHSE) is gericht op:

Voldoen aan de behoeften, verwachtingen en toegezegde nalevingsverplichting van klanten en andere belanghebbenden,

Het naleven van geldende wet- en regelgeving,

Continue verbetering van het QHSE-beheersysteem, verhoging van de tevredenheid van belanghebbenden en milieuvriendelijkheid.

Het waarborgen van een gezonde werkomgeving voor alle werknemers;

Het voorkomen van ongevallen, verzuim en persoonlijk letsel;

Het voorkomen van milieuvervuiling, het voorkomen van verspilling van grondstoffen, het beperken van afval, het voorkomen van overlast voor omwonenden.

Het bereiken van de gestelde doelen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu;

Voldoen aan de normen ISO9001, EN15085 en ISO14001;

Het beleid van NRF:

ISO 9001:
Dit is de internationaal geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

ISO14001:
Dit is een familie van normen met betrekking tot milieubeheer.

EN_15085:
Lassen van spoorwegvoertuigen en onderdelen.

Webshop