Chłodnice aluminiowe

Empowering performance

Chłodnice aluminiowe

NRF jest producentem szerokiej gamy aluminiowych części chłodzących. Wszystkie wyprodukowane są we własnych europejskich zakładach produkcyjnych. Aluminiowe chłodnice NRF są znane z wysokiej jakości i trwałości. Ponieważ sami produkujemy wszystkie chłodnice, możemy tworzyć szereg różnych rozmiarów i systemów żebrowych.

Połączenie lutowane twardo jest mocne i plastyczne. Może być równie mocne, a nawet mocniejsze niż łączone metale, gdy prawidłowo wykonane zostanie lutowane złącze. Jest też w stanie wytrzymać znaczne wstrząsy i wibracje.
Ponieważ materiały podstawowe nie są stapiane podczas lutowania, zwykle mogą zachować większość swoich właściwości.
Złącze lutowane twardo ma minimalne odkształcenia termiczne i naprężenia szczątkowe w złączach w porównaniu z innymi metodami łączenia (np. spawanie), a także niższe ryzyko wykrzywienia.
Lutowanie twarde dużej liczby elementów może odbywać się jednocześnie i wykonane zostać mogą połączenia w miejscach, do których inne procesy łączenia nie mają dostępu.
Złącze jest wytwarzane w niższych temperaturach niż inne metody połączenia, co oznacza oszczędność kosztów w porównaniu z innymi technologiami.

Złożony zbiornik: wytwarzane są za pomocą kawałka blachy, który jest wycięty i składany, aby uzyskać kształt potrzebnego zbiornika.

Zbiornik wytłaczany: wytwarzane są przy użyciu matrycy, która została wcześniej wytłoczona do wymaganego kształtu, a my przycinamy ją tylko do wymaganego rozmiaru. Matryca jest pozyskiwana od zewnętrznego dostawcy.

Zbiornik odlewany: Są one produkowane jako „wstrzyknięty” element w formie.

Zdolność ciśnieniowa
Ograniczenie materiałów
Ograniczenie geometryczne
Łatwa produkcja

ZALETY
 • Proces lutowania miękkiego ma niższą temperaturę moc wejściową i temperaturę przetwarzania w porównaniu z innymi procesami.
 • Jest to jedna z najlepszych opcji łączenia różnych materiałów bazowych
 • Możliwość łączenia elementów cienkościennych
 • Złącze lutowane miękko posiada minimalne odkształcenia termiczne i naprężenia szczątkowe w złączach
 • Brak potrzeby obróbki cieplnej po przetworzeniu
 • Lutowanie twarde jest procesem akceptowanym komercyjnie, ze względu na jego elastyczność i wysoką pewność, z jaką można wytwarzać połączenia. Uważa się je za wysokotemperaturową wersję lutowania. Spoiwo do lutowania topi się w temperaturze powyżej 450°C, ale zawsze poniżej temperatury łączonych materiałów bazowych.
 • Ponieważ materiały podstawowe nie są stapiane podczas lutowania, zwykle mogą zachować większość swoich właściwości.
 • Złącze lutowane twardo ma minimalne odkształcenia termiczne i naprężenia szczątkowe w złączach w porównaniu z innymi metodami łączenia (np. spawanie), a także niższe ryzyko wykrzywienia.
 • Lutowanie twarde dużej liczby elementów może odbywać się jednocześnie i wykonane zostać mogą połączenia w miejscach, do których inne procesy łączenia nie mają dostępu.
 • Złącze jest wytwarzane w niższych temperaturach niż inne metody połączenia, co oznacza oszczędność kosztów w porównaniu z innymi technologiami.
 • Złożony zbiornik: wytwarzane są za pomocą kawałka blachy, który jest wycięty i składany, aby uzyskać kształt potrzebnego zbiornika.
 • Zbiornik wytłaczany: wytwarzane są przy użyciu matrycy, która została wcześniej wytłoczona do wymaganego kształtu, a my przycinamy ją tylko do wymaganego rozmiaru. Matryca jest pozyskiwana od zewnętrznego dostawcy.
 • Zbiornik odlewany: Są one produkowane jako „wstrzyknięty” element w formie.

Żebra przesunięte

Żebra przesunięte zwiększają wydajność wymienników ciepła, zwiększając kontakt powierzchni (strona powietrza/wody) i sprawiając, że chłodnice są jeszcze bardziej kompaktowe. NRF opracowało nowy zakres żeber przesuniętych, aby móc osiągnąć lepszą wydajność z uwzględnieniem spadku ciśnienia z tego żebra.

Webshop